Międzynarodowe Targi Transportu Publicznego

 

WARSAW BUS

 

01-03 kwietnia 2020r.

Międzynarodowe Targi Transportu Publicznego

Czwarta edycja Międzynarodowych Targów Transportu Publicznego to miejsce spotkań kluczowych reprezentantów branży przewozowej, producentów autobusów, autokarów, części, wyposażenia, operatorów, przewoźników, samorządowców oraz przedstawicieli współpracującej branży IT.

Ze względu na sukces minionej edycji  program targów został poszerzony o dodatkowe panele takie jak transport szynowy, ekologia i ergonomia transportu, nowe technologie w logistyce, przyszłość transportu zbiorowego. Podczas targów odbędzie się kilkanaście premier pojazdów i technologii, którym towarzyszyć będzie wiele merytorycznych konferencji i prelekcji branżowych poprowadzonych przez wybitnych specjalistów, znawców branży transportowej oraz konstruktorów.

Odbywające się równolegle targi MT TSL 2020 po raz czwarty będą miejscem spotkań czołowych przedstawicieli instytucji, organizacji i firm zajmujących się transportem, spedycją i logistyką.

Bezpłatna rejestracja

STREFY WYSTAWY WARSAW BUS 2019:

 • strefa producentów/dealerów autobusów
 • strefa nowych technologii,
 • strefa części zamiennych,
 • strefa autobusów zabytkowych, vintage
 • strefa firm od zabudowy, wyposażenia, systemy telematyczne, systemy biletowe
 • strefa taboru szynowego
 • strefa Business Cafe
 • strefa mediów
 • strefa giełdy autobusów używanych – teren zewnętrzny
 • strefa konferencji

000 dni 00 godzin 00 minut 00 sekund


Do Targów pozostało

ZAKRES BRANŻOWY TARGÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO:

  • Autobusy: (nisko- oraz bezemisyjne, elektryczne, vintage)
   – miejskie i podmiejskie,
   – trolejbusy,
  • Autokary turystyczne, firmowe. – Warsaw COACH
  • Pojazdy specjalistyczne, inżynieria wozów specjalnych: (obsługa, zabezpieczenie, awarie)
   – holowniki,
   – pojazdy warsztatowe,
   – inne pojazdy wsparcia technicznego i zabezpieczenia transportu,
  • Elementy wyposażenia autobusów, autokarów i pojazdów pokrewnych:
   – jednostki napędowe i elementy spójne
   – Wyposażenie: siedzenia, materiały wykończeniowe, wykładziny, tworzywa, materiały izolacyjne itp.,
   – Materiały: szyby, opony, elementy gumowe, akumulatory itp.,
   – Akcesoria poręcze, uchwyty, przyciski, klamki, włączniki, wiązki elektryczne (do wyczerpania)
  • Wyposażenie obiektów zaplecza technicznego:
   – myjnie, urządzenia do mycia taboru, płyny do utrzymania czystości,
   – dźwigniki, podnośniki, urządzenia kanałowe,
   – urządzenia i przyrządy do konserwacji i diagnostyki pojazdów i ich zespołów oraz wyposażenia,
   – urządzenia do napełniania płynami eksploatacyjnymi zespołów i urządzeń pojazdów,
   – pozostałe maszyny, urządzenia i narzędzia do przeprowadzania napraw i obsług.
  • Paliwa, środki smarne, płyny eksploatacyjne:
   – paliwa,
   – oleje i środki smarne,
   – płyny do chłodnic, układów hamulcowych, spryskiwaczy itp.
  • Wsparcie działalności transportu publicznego:
   – usługi prawno-konsultingowe,
   – wsparcie działalności operacyjno-technicznej,
   – oferta wydawniczo-eventowa.

  • Systemy biletowe:
   – produkcja i dystrybucja biletów papierowych (papier, projektowanie, drukowanie, zabezpieczenia),
   – systemy biletu elektronicznego,
   – oprogramowanie do dystrybucji, ewidencjonowania i kontroli sprzedaży biletów,
   – usługi w zakresie kontroli biletów,
   – urządzenia do sprzedaży, kasowania i kontroli biletów.
  • Infrastruktura przystankowa:
   – wiaty i słupki przystankowe,
   – urządzenia przystankowe (ławki, kosze, reklamy),
   – informacja przystankowa,
   – inne przystankowe rozwiązania inżynieryjne.
  • Środki ochrony pracy:
   – umundurowanie służb transportowych,
   – odzież, robocza i ochronna,
   – urządzenia, sprzęt i materiały ochronne, indywidualne środki BHP,
   – nowatorskie projekty i rozwiązania dla poprawy BHP.
  • Systemy informatyczne w transporcie:
   – projektowanie systemów komunikacyjnych, rozkładów jazdy, grafików pracy kierowców,
   – zintegrowane systemy zarządzania flotami pojazdów,
   – systemy lokalizacji pojazdów i ich identyfikacja,
   – systemy wspierające sterowanie ruchem w miastach,
   – systemy łączności i przesyłania danych,
   – badanie potoków pasażerskich i ich analiza,
   – projekty dotyczące priorytetów i ułatwień dla ruchu w miastach,
   – automatyzacja tankowania, rejestracji i rozliczania paliw płynnych,
   – automatyzacja informacji dla pasażerów,
   – elektroniczne systemy bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej.
  • Oferty w zakresie finansowania inwestycji w transporcie publicznym:
   – propozycje finansowania zakupów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach transportowych,
   – doradztwo finansowe w procesie zarządzania (wspomaganie przekształceń własnościowych, poprawa jakości pracy, ISO),
   – ubezpieczenia,
   – systemy finansowego wsparcia transportu miejskiego.