WYDARZENIA


DEBATY I KONFERENCJE

Program Konferencji ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO – transport miejski, podmiejski

Konferencja towarzyszy:
IV Międzynarodowym Targom Transportu Publicznego Warsaw BUS 13-15 marca 2019r.
Miejsce konferencji : Międzynarodowe Centrum Targowo-Wystawiennicze PTAK WARSAW EXPO, Nadarzyn, Al. Katowicka 62, sala konferencyjna nr 1

Data : 14 marca 2019r.
Godz. 11.00- 11.20
Otwarcie Konferencji
– wystąpienia zaproszonych gości :
– Rafał Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
– Przedstawiciel Prezydenta Warszawy

Godz. 11.20 -14.00
Wystąpienia, Prezentacje i Dyskusja : transport miejski i podmiejski , turystyczny (zrównoważony rozwój transportu – elektromobilność, ekologia)

1. Tadeusz Bartosiński, z-ca Dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Bariery związane z wprowadzeniem Stref Czystego Transportu.

2. Jan Kuźmiński, Prezes Miejskiego Zakładu Autobusów Warszawa – Elektromobilność czy to się opłaca? – zmiany cen energii na eksploatację taboru elektrycznego.

3. Joanna Świderska, z-ca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Elekromobilność. Finansowanie zakupu floty dla transportu publicznego.

4. Dariusz Langowicz  ACTIA SP. Z O.O. – Temat wystąpienia „IT for PT” , Nowy standard w elektronice dla transportu publicznego

5. Adrian Słupski, PKM Jaworzno – Doświadczenia w zakresie elektromobilności oraz plany rozwojowe taboru i infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w Jaworznie

6. Krzysztof Kaperczak, Biuro Pomocy in Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dostępność Transportu Publicznego dla osób o ograniczonej mobilności – problem dostępności przystanków autobusowych i tramwajowych

7. Marcin Gromadzki – Public Transport Consulting Wnioski z analiz AKK w zakresie elektromobilności

8. dr Marcin Wołek, mgr Aleksander Jagiełło Uniwersytet Gdański – Ładowanie dynamiczne pojazdów elektrycznych w świetle doświadczeń projektu ELIPTIC


ZAREJESTRUJ SIĘ 

III Warsztaty dla przewoźników turystycznych obsługujących grupy z Dalekiego Wschodu w Europie
Warsztaty towarzyszą :
IV Międzynarodowym Targom Transportu Publicznego Warsaw BUS 13-15 marca 2019r.
Miejsce konferencji: Międzynarodowe Centrum Targowo-Wystawiennicze PTAK WARSAW EXPO, Nadarzyn, Al. Katowicka 62,
Organizator: Krakowska Izba Turystyki

Data 14 marca 2019 r.
sala konferencyjna nr 3

Godz. 11.30 – 12.00 Rejestracja uczestników – networking.

12:00 Otwarcie Warsztatów.

12:15- 12.40 Prezentacja wprowadzająca „Podsumowanie ostatnich warsztatów w Krakowie i Kielcach”.

12:40- 13.00 Najnowsze informacje w zakresie zmian opodatkowania polskich przedsiębiorców podatkiem VAT w Europie. Minimalne wynagrodzenie dla kierowcy w UE.

13:00- 13.30 Prezentacja „Analizy rynków objętych działaniami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej”.

13:30- 14.30 Debata „Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia czyli analiza SWOT rynku turystyczno-transportowego”.

14:30 Podsumowanie i zakończenie.


ZAREJESTRUJ SIĘ 

PROGRAM

PROGRAM III MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TRANSPORTU , SPEDYCJI I LOGISTYKI MT TSL
ORAZ IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TRANSPORTU PUBLICZNEGO WARSAW BUS 13-15 marca 2019r.

Godziny otwarcia ekspozycji : 13 – 14 marca godz. 10.00 – 16.00 15 marca godz. 10.00 – 15.00

13 marca 2019r. (środa) 10.00- 10.45 sala konferencyjna nr 1 (pawilon E)

Uroczyste otwarcie Targów MT TSL i WARSAW BUS oraz Konferencji „POLSKI TRANSPORT DZIŚ I JUTRO”

10.00- 10.45

Uroczyste otwarcie Targów i Konferencji – sesja ogólna

Powitanie gości – Tomasz Szypuła, Prezes Zarządu Ptak Warsaw Expo

Wystąpienia gości :

 • Bogusław Liberadzki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

 • Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury

 • Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

 • Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego

10.45 -11.45

 • Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
  temat: „Elektromobilność” oraz prezentacja projektów unijnych”.

 • Marcin Kraska, Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania,
  temat: „Logistyka Przyszłości – kierunki rozwoju, trendy i wyzwania”.

 • Paweł Trębicki, Dyrektor Generalny Raben Transport, Przewodniczący Rady TLP
  temat: „LHV – ekologiczne rozwiązanie na brak kierowców na polskich drogach”,

 • Magdalena Rzeczkowska, Dyrektor Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów,
  temat: „Działania Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie usprawnienia obsługi obrotu towarowego”.

10:00 – 16:00 Strefa Kariery w TSL – InfoPraca.pl – sala konferencyjna nr 4 (hala E)

12:00 – 13:00 Uroczyste przekazanie autobusu NEOPLAN Skyliner dla FLIXBUS.

11.45- 12.30 przerwa kawowa, zwiedzanie stoisk targowych

12.30– 13.45 sala konferencyjna nr 1 (pawilon E)

I panel tematyczny : Transport Drogowy – prawne, techniczne i edukacyjne kierunki rozwoju

 • Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego,
  temat: „Mega trendy w transporcie drogowym”

 • Piotr Mikiel, Dyrektor Departamentu Transportu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce,
  temat: „Wyzwania przed jakimi stoi rynek przewozów drogowych”

 • Tomasz Matuszewski, Polski Klaster Edukacyjny,
  temat: „Samorząd zawodowy instruktorów i egzaminatorów (kompetencje i rozwój szkolnictwa)”.

 • GITD oraz Instytut Łączności,
  temat: „Informacja na temat prac nad nowym systemem poboru opłat na polskich drogach”.

 • Artur Marciniszyn, Transportowy Dozór Techniczny,
  temat:
  „Badania pojazdów autonomicznych: możliwości i perspektywy w świetle prawa”

 • Dyskusja

12.30 – 13.15 sala konferencyjna nr 3 (pawilon E)

II panel tematyczny : Transport kolejowy – wyzwania i rozwój przewozów osobowych i cargo

 • Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A.
  temat: „ Działania rozwojowe grupy PKP S.A w zakresie przewozów towarów i pasażerów”,

 • Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytut Kolejnictwa,
  temat: „Sieć TEN – T, a rozmieszczenie terminali intermodalnych we wschodniej części Polski”

 • Tadeusz Senda, Zastępca dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów,
  temat: „Sprawne odprawy celne w transporcie kolejowym”

 • Krzysztof Warmiński, Transportowy Dozór Techniczny,
  temat: „Zarządzanie bezpieczeństwem i interoperacyjność systemu kolei”.

 • Dyskusja

13:00 – 16:00 Konferencja Prasowa EvoBus + testy najnowszych systemów bezpieczeństwa w autobusie SETRA

14:00-15:30 sala konferencyjna nr 1 (pawilon E)

III Panel tematyczny : Funkcjonowanie Polskiej Branży Międzynarodowego Transportu Drogowego w kontekście zmian w europejskiej legislacji.

Organizatorzy Panelu: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP)

Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD )

Propozycje zmian w regulacjach dla kierowców prowadzących własną działalność, jak również firm transportu drogowego, spedycyjnych i szerzej całego łańcucha logistycznego ulegną znaczącym zmianom w związku zarówno z nowelizacją przepisów jak i nowymi propozycjami rozwiązań ze strony Europejskich Instytucji. Coraz częściej główny nacisk kładziony jest na socjalne aspekty podejmowanej działalności firm międzynarodowego transportu drogowego na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej jako wynik dyskusji i wprowadzania regulacji na poziomie krajowym – w tym Milog Loi Macron we Francji.

Przyjęta przez Parlament Europejski nowelizacja Dyrektywy ds. Delegowania Pracowników, kontynuacja prac nad Lex Specialis – Pakietem Mobilności, który w trzech elementach miałby regulować kwestie kabotażu, delegowania oraz czasu i odpoczynku kierowców, a także nowelizacja dyrektywy koordynującej systemy socjalne, czy powołanie Europejskiej Agencji Pracy (European Labour Activity) to tylko kilka z elementów, które wpłyną na funkcjonowanie branży w całej Unii Europejskiej.

Data : 14 marca 2019r. (czwartek)

11.00- 11.20 sala konferencyjna nr 1 (pawilon E)

Otwarcie Konferencji : ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO – transport miejski, podmiejski, e-mobilność.

Wystąpienia zaproszonych gości :

– Rafał Rajkowski Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

– Przedstawiciel Prezydenta Warszawy

10:00 – 16:00 Strefa Kariery w TSL – InfoPraca.pl – sala konferencyjna nr 4 (hala E)

11.20 -14.00 sala konferencyjna nr 1 (pawilon E)

 • Tadeusz Bartosiński, z-ca Dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
  temat: „Bariery związane z wprowadzeniem Stref Czystego Transportu”.

 • Jan Kuźmiński, Prezes Miejskiego Zakładu Autobusów Warszawa
  temat: „Elektromobilność czy to się opłaca? – zmiany cen energii na eksploatację taboru elektrycznego”.

 • Joanna Świderska, z-ca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych – temat: „Elekromobilność, Finansowanie zakupu floty dla transportu publicznego”

 • Dariusz Langowicz  ACTIA SP. Z O.O.
  temat: „IT for PT – Nowy standard w elektronice dla transportu publicznego”.

 • Adrian Słupski, PKM Jaworzno
  temat: „Doświadczenia w zakresie elektromobilności oraz plany rozwojowe taboru i infrastruktury ładowania autobusów elektrycznych w Jaworznie”.

 • Krzysztof Kaperczak, Biuro Pomocy in Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
  temat: Dostępność Transportu Publicznego dla osób o ograniczonej mobilności – problem dostępności przystanków autobusowych i tramwajowych”.

 • Marcin Gromadzki – Public Transport Consulting
  temat: „Wnioski z analiz AKK w zakresie elektromobilności”.

 • dr Marcin Wołek, mgr Aleksander Jagiełło , Uniwersytet Gdański
  temat: „Ładowanie dynamiczne pojazdów elektrycznych w świetle doświadczeń projektu ELIPTIC”.

11:30 – 14:30, sala konferencyjna nr 3 (pawilon E)

III Warsztaty dla przewoźników turystycznych obsługujących grupy z Dalekiego Wschodu w Europie

Organizator: Krakowska Izba Turystyki

 • 11.30 – 12.00 Rejestracja uczestników – networking.

 • 12:00 Otwarcie Warsztatów.

 • 12:15- 12.40 Prezentacja wprowadzająca „Podsumowanie ostatnich warsztatów w Krakowie i Kielcach”.

 • 12:40- 13.00 Prezentacja „Najnowsze informacje w zakresie zmian opodatkowania polskich przedsiębiorców podatkiem VAT w Europie. Minimalne wynagrodzenie dla kierowcy w UE”.

 • 13:00- 13.30 Prezentacja „Analizy rynków objętych działaniami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej”.

 • 13:30- 14.30 Debata „Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, czyli analiza SWOT rynku turystyczno-transportowego”.

 • 14:30 Podsumowanie i zakończenie.

15 marca 2019r. Dzień młodego logistyka i transportowca

10:00 – 16:00 Strefa Kariery w TSL – InfoPraca.pl – sala konferencyjna nr 4 (hala E)

11:00 – 14:30, sala konferencyjna nr 1 (pawilon E) Konferencja: Logistyka przyszłości – problemy i wyzwania dla szkolnictwa i rynku pracy

 • godz. 11:00 Marek Jurkiewicz, Dyrektor InfoPraca.pl:
  temat: „Efektywność i logistyka procesu rekrutacji.”

 • godz. 12:00 Dr hab. Inż.. Michał Kłodawski, Politechnika Warszawska
  temat: “E-commerce”

 • godz. 12:30 Dr Jolanta Żak, Dr Mirosław Siergiejczyk
  temat: „Oferta dydaktyczna Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz perspektywy rozwoju”

 • godz. 13:00 Zbigniew Gawęda,
  temat: „Kadry logistyczne przyszłości – czy jest jakaś alternatywa wobec obecnego systemu kształcenia?”

 • godz. 13:30 Prezentacja Kół Logistycznych Polskich Uczelni

 • Dyskusja