Nazwa firmy: Systemy Autobusowe Sp. z o. o.,
Numer stioska: F 33A,

E-mail: biuro@systemy-autobusowe.pl,
Telefon: 22 611 00 16,
Strona Internetowa: www.systemy-autobusowe.pl

Opis firmy PL:

Projektowanie, produkcja, montaż oraz dystrybucja systemów automatycznej detekcji oraz gaszenia pożarów z układem autodiagnostycznym II generacji – system FiwaGuard. Jest generalnym importerem oraz dystrybutorem blokad alkoholowych szwedzkiego producenta AutoWatch. Montaż odbywa się na etapie produkcji
w największych fabrykach autobusów tj. Solaris, Volvo, Man, Autosan.
System gaszenia dedykowany jest do autobusów o napędzie elektrycznym, CNG/LNG, Hybryd oraz konwencjonalnym.

Opis firmy ENG:

Is engaged in designing, manufacturing, assembly and distribution
of automatic detection and extinguishing systems with self-diagnostic system
II generation – FiwaGuard system. Is the general importer and distributor of alcohol interlocks Swedish manufacturer AutoWatchInstallation is carried out at the production stage in the biggest factories of buses e.g. Solaris, Volvo, Man, Autosan.
The extinguishing system is dedicated to buses with electric drive, CNG / LNG, Hybrid and conventional.