Nazwa firmy: mybus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Numer stioska: 8,

E-mail: office@mybus.pl,
Telefon: +48792245235,
Strona Internetowa: www.mybus.app

Opis firmy PL:

mybus.app to aplikacja mobilna dla osób podróżujących w dziedzinie połączeń autobusowych. Rozwiązanie do wyszukiwania i płatności dedykowane do usług miejskich, podmiejskich, międzymiastowych i dalekobieżnych. Ponadto, mybus.app funkcjonuje z panelem SaaS dla operatorów, który jest oprogramowaniem do zarządzania procesem w przedsiębiorstwie transportowym, a także aplikacją dla kierowcy służącą do weryfikacji biletów.

Opis firmy ENG:

mybus.app is an application for people traveling in the field of bus connections. Solution to search and payment dedicated for urban, suburban, interurban and long-distance services. In addition, mybus.app functions with a SaaS panel for operators, which is a process management software in a transport company and also a driver application used to verify tickets.