WAŻNE TERMINY

Proszę pamiętać o poniższych terminach:

  • przesłanie wpisu do Katalogu Wystawców – jak najszybciej po podpisaniu formularzy, wraz z podpisanymi formularzami zgłoszeniowymi nie później niż do 15 lutego 2018 r.
  • wniesienie wszystkich należnych opłat –do dnia 8 marca 2018 r.

 

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

  • przesłania do biura Organizatora planu zabudowy stoiska do akceptacji – do dnia 1 marca 2018 r.
  • poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m – do dnia 1 marca 2018 r.
  • przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska – do dnia 1 marca 2018 r.

 

MONTAŻE STOISK

Montaż stoisk trwa 12 i 13 marca w godzinach 8.00 – 20.00; szczegółowy harmonogram wjazdów poszczególnych wystawców podamy do dnia: 8 marca 2018r.


Demontaż stoisk możliwy w ostatnim dniu targów tj. 15 marca od godziny 16.30 do godziny 22.00, 16 marca od godziny 8.00 do godziny 16.00

 

PARKING

Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie dysponuje parkingiem na 15 000 samochodów. 

Każdy Wystawca otrzyma, w ramach opłaty rejestracyjnej, jeden karnet parkingowy na całość trwania targów wraz z dniem montażu.

Wykupione karty parkingowe można będzie odebrać w czasie trwania targów w Biurze Organizatora. Aktywacja karty następuje przy wjeździe na teren Targów. Na parkingach przy halach wystawienniczych zabronione jest parkowanie samochodów ciężarowych (powyżej 3,5 t) oraz samochodów osobowych zajmujących więcej niż jedno miejsce parkingowe w trakcie trwania Targów, tj. 13-15 marca 2018 r.