Cele targów

  • Prezentacja aktualnego poziomu rozwoju systemów transportowych w Polsce, Europie i na świecie.
  • Stworzenie platformy do spotkań producentów taboru, urządzeń wspomagających transport publiczny, dostawców rozwiązań informatycznych, podzespołów i wyposażenia pojazdów oraz dostawców rozwiązań infrastruktury transportu miejskiego.
  • Spotkanie producentów autobusów, przewoźników oraz organizatorów transportu z odpowiedzialnymi za transport przedstawicielami samorządu wszystkich szczebli.
  • Prezentacja pojazdów dla transportu turystycznego, międzymiastowego, podmiejskiego i miejskiego.
  • Przeprowadzenie targów w warunkach przystosowanych do profesjonalnej prezentacji (profesjonalny obiekt targowo-wystawienniczy WARSAW EXPO).
  • Stworzenie przyjaznych i profesjonalnych warunków oraz relacji z wystawcami.