Konferencja z pierwszą damą – SALA 1
Śniadanie z dworcem online – SALA 2
Rada programowa Warsaw Industry Week – SALA 3

Konferencja „Bezpieczeństwo pasażerów w transporcie zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych.”

22 marca 2017 roku, godzina 11:00 – 15:00

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP
Agaty Kornhauser-Dudy

Patronaty merytoryczne:

 • Global Road Safety Partnership
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Policja
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Rada Główna Instytutów Badawczych
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 • Transport Dozoru Technicznego
 • Politechnika Krakowska
 • Tramwaje Warszawskie
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego
 • Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego
 • Polska Izba Ubezpieczeń

Patronaty medialne:

 • Polska Agencja Prasowa
 • Polskie Radio Jedynka
 • Polski Traker Bus
 • Prawo Drogowe News

Program konferencji

Godz. 11:00 – 12:30

Otwarcie konferencji. Powitanie gości.

Wystąpienia:

 • Czy możemy prawem zapewnić bezpieczeństwo? – Maciej Wroński/Transport i Logistyka Polska
 • Przegląd sytuacji w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa przewozów autobusowych – Maria Dąbrowska-Loranc/Instytut Transportu Samochodowego
 • Bezpieczeństwo na przystankach komunikacji zbiorowej – Łukasz Franek/Politechnika Krakowska
 • Case study. Tramwaje Warszawskie jako przykład firmy, która aktywnie działa na rzecz podniesienia bezpieczeństwa pasażerów – Elwira Kobylińska/Tramwaje Warszawskie

Godzina 12:30 – 13:00 – przerwa kawowa

Godzina 13:00 – 14:00

Panel dyskusyjny „Co jeszcze możemy zrobić dla podniesienia bezpieczeństwa pasażerów w transporcie zbiorowym?

Prowadzący – prof. Wojciech Suchorzewski

Uczestnicy panelu:

 • Michał Domaradzki – Urząd m.st. Warszawy
 • Dyrektor Generalny Najwyższej Izby Kontroli – Andrzej Styczeń
 • Przewodniczący Komisji Infrastruktury – Bogdan Rzońca
 • Dyrektor PIMOT – dr inż. Andrzej Muszyński
 • Członek Zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej – Jolanta Dałek

Godzina 14:00 – prezentacje zaproszonych gości „Nowe technologie w drodze do poprawy bezpieczeństwa pasażerów.”

 

Godzina 14:30 – lunch

PATRONAT MERYTORYCZNY:

PATRONAT MEDIALNY: